ALGEMEEN

Huisregels

VOORSTEL HUISREGELS – ALGEMENE VOORWAARDEN BOBELLE

WANNEER U EEN AFSPRAAK MAAKT BIJ BOBELLE GAAT U AKKOORD MET ONZE HUISREGELS (inclusief de annuleringsvoorwaarden). De afspraak online kan enkel gemaakt worden nadat de voorwaarden werden gelezen en aanvaard.

 • AFSPRAKEN

  Afspraken worden bij voorkeur gemaakt via de website www.bobellebeauty.be
  Gelieve tijdig op de afspraak aanwezig te zijn (vijf minuten voor de afgesproken tijd). Wij werken met een planning die vlot moet verlopen zodat iedereen gebruik kan maken van de tijd die voor hem of haar werd gereserveerd.

  Als U toch onverwachts later zou zijn gelieve dit dan tijdig te verwittigen. Daar waar de behandeling slechts later kan starten blijft de integrale kostprijs verschuldigd doch zal de behandelingsduur korter zijn.

  Indien U te laat bent en de behandeling niet meer kan starten (hetgeen door Bobelle zal worden beoordeeld) zal de afspraak geannuleerd worden, doch blijft de behandelingskost verschuldigd.

  Daar waar U binnen de 30 dagen deze behandeling opnieuw inplant zal er slechts 50 % van de kostprijs worden aangerekend.


 • ANNULATIE

  In het geval van het ontbreken van annulatie zal de integrale behandeling worden aangerekend, in geval van niet-tijdige annulatie zal er 50% van de behandeling worden aangerekend. Indien je de dag zelf annuleert zal er 75% worden aangerekend.

  Daar waar U binnen de 30 dagen deze behandeling opnieuw inplant zal er slechts 50 % van de kostprijs worden aangerekend.

  De afspraak kan uitsluitend worden geannuleerd via mail op info.bobelle@gmail.com of via bericht op 0497/69.15.23.


 • BETALING

  De betalingen gebeuren uitsluitend cash of via payconic en gebeuren hetzij op voorhand, hetzij onmiddellijk na afloop van de behandeling.

  Producten worden pas overhandigd wanneer het integrale bedrag is betaald, hetzij cash, hetzij via payconic.


 • PRIJZEN

  Op de website www.bobelle.be worden de actuele prijzen van de behandelingen weergegeven. De prijzen zijn inclusief BTW.


 • VOORSCHOTTEN

  Enkel voor de behandeling “permanente make-up” wordt een voorschot aangerekend van 50,00€.

  De voorschotten kunnen hetzij cash, via payconic of via overschrijving worden voldaan.Van zodra het voorschot van 50,00€ is ontvangen kan de gemaakte afspraak als definitief worden beschouwd.

  Daar waar de bestelde behandeling toch niet zou doorgaan (uiteraard op voorwaarde van tijdige annulatie) kan er geen terugbetaling gebeuren van het voorschot ; doch het bedrag van het voorschot kan binnen de drie maanden gebruikt worden voor andersoortige behandelingen of producten.


 • CADEAUBONNEN

  Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden en zijn niet terugbetaalbaar.

  Op de dag van de behandeling dient de cadeaubon te worden ingeruild. Indien deze niet wordt voorgelegd zal de integrale behandeling contant betaald dienen te worden.


 • TOEPASSELIJK RECHT

  Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. Elk geschil zal uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van Oost – Vlaanderen, afdeling Dendermonde.